Blondel 11, 5e 1a 25002 Lleida
Fax.: 973 26 83 57
Tel.: 973 27 32 43
a d v o c a t s

Jaume Giribet Castells

Rafael Villafranca Merce


00

 

DRET CIVIL
DRET MERCANTIL I SOCIETATS
INMOBILIARI I URBANISME

 

 

FAMILIA I SUCCESSIONS

 

DRET LABORAL